شروع کار با PLC

شروع کار با PLC مقدمه PLC هر PLC دارای قسمت های مختلفی می باشد، در این پست به برسی انواع ورودی، خروجی، طرز کار CPU و ماژول های مختلف می پردازیم. شروع کار با PLC مفهوم ورودی و خروجی برای درک بهتر از مفهوم ورودی و خروجی به شکل زیر توجه کنید. شروع کار با…

کانترها در S7-1200 زیمنس

کانترها در S7-1200 زیمنس آموزش کار با کانترهای PLC های زیمنس مقدمه کانترها دستوراتی هستند که برای شمارش مورد استفاده قرار می گیرند. کانترها در S7-1200 می توانند مقدار ۳۲۷۶۷ را صعودی و -۳۲۷۶۸ را بصورت نزولی شمارش کنند. معرفی ورودی و خروجی های کانترها در S7-1200 همانطور که در شکل زیر مشاده می کنید…

معرفی CPU های s7-1500

معرفی CPU های s7-1500 این نوع CPU برای فرایند های متوسط و بزرگ به کار می رود. CPU های سری ۱۵۰۰ از نظر ظاهری شبیه به ۳۰۰ و در برخی موارد شبیه به ۴۰۰ می باشد اما از لحاظ عملکرد از ۳۰۰ قوی تر می باشد. معرفی CPU های s7-1500 خصوصیات CPU های  S7-1500 این…

منو اصلی